relations

relations
santykiai statusas T sritis švietimas apibrėžtis Reikšmės, kurią individui turi aplinka (daiktai, žmonės), išgyvenimas. Jis pirmiausia yra subjektyvi tos reikšmės apraiška, todėl atspindi individo patirtį, interesus, polinkius, pažiūras. Nuo pastarųjų priklauso refleksija – tai, kaip individas santykiauja su aplinka. Tarpasmeniniuose santykiuose svarbią vietą užima visa, kas subjektui patrauklu, priimtina, malonu. Patrauklumas reguliuoja santykius. Jeigu mokytojui patrauklūs gerai besimokantys mokiniai, tai ir jo santykiai su jais geresni. Jeigu mokiniams patrauklūs griežti mokytojai, tai jų santykiai taip pat gražūs, korektiški ir pan. Kad būtų galima reguliuoti, derinti santykius, svarbu žinoti, kas patrauklu, kas atstumia. Santykiai yra ne vien subjektyvūs. Juos taip pat lemia individo objektyvios vertybės – dorovinės normos, estetinės koncepcijos, pasaulėžiūros, įsitikinimai. Šios vertybės tampa etalonais, pagal juos vertinami aplinkos, taip pat žmonių veiklos, elgesio reiškiniai. Šie vertinimai ir yra santykių su aplinka ir jų reguliavimo pagrindas. Objektyvių santykių, kurie klostosi žmonėms bendraujant, dirbant bendrą darbą, pagrindu susiformuoja ir subjektyvūs santykiai, priklausomai nuo to, kaip individas juos vertina. Pvz., jeigu objektyvūs santykiai, susiklostę mokymo procese, vertinami kaip neteisingi, žalojantys individo gyvenimą, kyla ne tik vidinis konfliktas, bet pradeda plėtotis ir objektyvus tarpasmeninis arba net kolektyvinis antagonizmas. atitikmenys: angl. relations vok. Beziehungen rus. отношения

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • relations — re‧la‧tions [rɪˈleɪʆnz] noun [plural] 1. official connections between countries, companies etc: relations with/​between • a bid to improve diplomatic relations with Beijing • the development of economic relations between the two regions 2. the… …   Financial and business terms

  • relations — ● relations nom féminin pluriel Ensemble des rapports et des liens existant entre personnes qui se rencontrent, se fréquentent, communiquent entre elles : Relations de bon voisinage. Ensemble des rapports officiels qu entretiennent les États ou… …   Encyclopédie Universelle

  • relations — formal sexual intercourse. → be related relations the way in which two or more people or groups feel about and behave towards each other. → relation …   English new terms dictionary

  • relations — index blood, dealings, kindred, next of kin Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • relations — of production …   Dictionary of sociology

  • relations — n. 1) to establish; have, maintain; normalize; renew relations 2) to cement, improve, promote, strengthen relations 3) to break off, sever; strain relations (to break off diplomatic relations with a country) 4) close, intimate; friendly; strained …   Combinatory dictionary

  • relations — Family connections. Business, professional, or social connections. When used in wills, the word is ordinarily construed as including relatives by consanguinity, and excluding relatives by affinity, unless a contrary intention is manifested. The… …   Ballentine's law dictionary

  • Relations — Pour les articles homonymes, voir Relation. Relations est une revue d analyse sociale chrétienne fondée en 1941 par l école sociale populaire sous la responsabilité de la Compagnie de Jésus. Elle a été créée pour promouvoir la doctrine sociale de …   Wikipédia en Français

  • relations —    see have relations (with) under have, human relations, and sexual relations under sexual intercourse …   How not to say what you mean: A dictionary of euphemisms

  • relations — Synonyms and related words: accord, act of love, addition, adjunct, adultery, affairs, affiliation, affinity, agnate, alliance, ancestry, aphrodisia, approximation, ass, assemblage, association, balling, blood, blood relation, blood relative,… …   Moby Thesaurus

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”